Månadens Bild Oktober 2007
Sjukhuset vid Hackstavägen i Åkersberga har nyligen döpts om till "Alceahuset". Byggnaden har fått sitt namn efter roslagsskutan Alsea som en gång i tiden hade sin hemmahamn på Åkerstorp.

Skutan Alcea trafikerade ofta Åkers Kanal. Den gick från bryggor vid Garnsviken, från Lilla Garn, Brottby, Hakunge och Sjöberg, lastad med ved som skulle forslas in till Stockholm. Hela bygden runt Garnsviken levererade ved till Stockholm. Ja, ända från Kårsta, Morsta och Brollsta körde bönderna vedlaster ner till bryggorna vid Garnsviken.

På bilden ser vi Alcea passera Norrö/Åkerstorp. Skutan är fullastad med ved. Skeppare på båten var Petrus Johansson. Han var född 1895, blev tidigt sjöman, blev så småningom befälhavare på Alcea och slutade sin yrkesverksamma tid som slussvakt. Han gick ur tiden 1986, 91 år gammal.

När hembygdsföreningen bildades 1947 började man genast arbeta på att ge Österåkers kommun ett kommunvapen. 1955 överlämnade föreningen en fana med det nya kommunvapnet, godkänt av Riksheraldikern, "I blått fält en roslagsskuta av silver med svart brädgång samt vedlast av guld".

Alceahuset vid Hackstavägen har i dag blivit kommunalhus och ersätter det gamla kommunalhuset vid Storängstorget.


Olle LöfgrenMånadens Bild Sep 2007

Månadens Bild Aug 2007
Månadens Bild Juli 2007
Månadens Bild Juni 2007
Månadens Bild Maj 2007
Månadens Bild Apr 2007
Månadens Bild Mar 2007
Månadens Bild Feb 2007
Månadens Bild Jan 2007
Månadens Bild Dec 2006
Månadens Bild Nov 2006
Månadens Bild Okt 2006
Månadens Bild Sep 2006
Månadens Bild Aug 2006
Månadens Bild Juli 2006
Månadens Bild Juni 2006
Månadens Bild Maj 2006
Månadens Bild Apr 2006
Månadens Bild Mar 2006
Månadens Bild Feb 2006
Månadens Bild Jan 2006
Månadens Bild Dec 2005
Månadens Bild Nov 2005
Månadens Bild Okt 2005
Månadens Bild Sep 2005
Månadens Bild Aug 2005
Månadens Bild Jul 2005
Månadens Bild Jun 2005
Månadens Bild Maj 2005
Månadens Bild Apr 2005
Månadens Bild Mar 2005
Månadens Bild Feb 2005
Månadens Bild Jan 2005
Månadens Bild Dec 2004
Månadens Bild Nov 2004
Månadens Bild Okt 2004
Månadens Bild Sep 2004
Månadens Bild Aug 2004
Månadens Bild Jul 2004
Månadens Bild Jun 2004
Månadens Bild Maj 2004
Månadens Bild Apr 2004
Månadens Bild Mar 2004
Månadens Bild Feb 2004
Månadens Bild Jan 2004
Månadens Bild Dec 2003
Månadens Bild Nov 2003
Månadens Bild Okt 2003
Månadens Bild Sep 2003
Månadens Bild Aug 2003
Månadens Bild Jul 2003
Månadens Bild Jun 2003
Månadens Bild Maj 2003
Månadens Bild Apr 2003
Månadens Bild Mar 2003
Månadens Bild Feb 2003
Månadens Bild Jan 2003

Månadens Bild Dec 2002
Månadens Bild Nov 2002