Månadens Bild Maj 2004
Alcea – så hette den skuta som blev förebilden till Österåkers kommuns vapen. Alcea byggdes på Svartlöga på 1880-talet, enligt uppgift. Fartyget var klinkbyggt, 15,1 meter långt, 5,3 meter brett och hade ett djupgående på 1,3 meter. ”Piggskutor” brukade man kalla den här typen av mindre fartyg, och det fanns flera sådana i Österåker under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De fraktade ved, koks, spannmål, salt, grus och sten till och från Stockholm och andra platser i Stockholms skärgård. Arbetsstyrkan på en skuta av den här typen bestod av två man, skepparen själv och en medhjälpare.

När Alcea och de andra piggskutorna gick genom Åkers kanal måste man ofta bogsera skutan, och då användes jollen som bogserbåt. En resa på segelfartygens tid från Hakunge till Stockholm tog en vecka fram och åter, inklusive lastning och lossning. En sådan resa kunde inbringa 100 kronor för två man plus skutan, inte mycket ens på den tiden. Fraktpriserna steg under första världskriget, men vid krigets slut återgick nivån till den tidigare.

1923 avriggades Alcea och utrustades med motor. Men ekonomin blev om möjligt ändå sämre med motordrift. Motorn hade kostat pengar som måste förräntas, och så tillkom bränslekostnaden. Alcea togs därför ur trafik omkring 1927. Hon blev emellertid aldrig upphuggen utan ligger än i dag som vrak i Stavaviken, en del av sjön Garnsviken.

OLLE LÖFGRENMånadens Bild Apr 2004

Månadens Bild Mar 2004
Månadens Bild Feb 2004
Månadens Bild Jan 2004
Månadens Bild Dec 2003
Månadens Bild Nov 2003
Månadens Bild Okt 2003
Månadens Bild Sep 2003
Månadens Bild Aug 2003
Månadens Bild Jul 2003
Månadens Bild Jun 2003
Månadens Bild Maj 2003
Månadens Bild Apr 2003
Månadens Bild Mar 2003
Månadens Bild Feb 2003
Månadens Bild Jan 2003

Månadens Bild Dec 2002
Månadens Bild Nov 2002