Österåkers Hembygdsförening

Centralvägen 55
184 32 ÅKERSBERGA

Telefon(svarare): 08-540 67980

bankgiro: 5632-8511
plusgiro 9814-5

epost: mail@milstolpen.org
hemsida: www.milstolpen.org
facebook

Vita Huset
Hembygdsföreningen vill gärna att du meddelar oss din epost-adress, så att vi kan informera om våra aktiviter direkt till dig! Fyll i formuläret här!
Fornminnen i kommunens webbkarta
Nu finns det en karttjänst i kommunens webbkarta som visar fornminnen inom Österåkers kommun tillsammans med havsnivåer från tre olika århundraden, 1100 e.Kr, 500 f.Kr samt 1800 f.Kr.
Läs Mer
Program våren 2019

GÅVA TILL FÖRENINGEN?
Vid högtidsdagar, såväl glada som ledsamma, blir det allt
vanligare att i stället för blommor eller presenter sätta in pengar
till förmån för organisationer. Denna möjlighet finns även i
Hembygdsföreningen. Föreningen tar emot gåvor och skickar
gåvobrevet till jubilarer, dödsbon eller vad det kan vara fråga om.
Sätt in ett valfritt belopp på plusgiro 9814-5 eller bankgiro
5632-8511, Österåkers hembygds- och fornminnesförening och
skriv ”Gåvan” och namn och adress på mottagaren av
gåvobrevet. Skriv även den text Du vill skall stå på brevet och
datum då skall vara framme hos mottagaren.
Hem          Arbetsgrupper            Museer              Föreningsinfo         Torp
Milstolpen - Österåkers Hembygdsförening
Vad händer?
Uppdaterad 2019-03-02
Kontaktuppgifter till andra hembygdsföreningar nära oss.
Följ med även på deras hemsidor!
De har säkert spännande program som du kan ta del av.
Klicka här!
Vi behöver hjälp!

Byggnadsvårdsgruppen behöver fler praktiskt arbetande som under trevliga former arbetar med diverse underhållsarbeten på våra hus. Gruppen träffas under trevliga former på förmiddagarna tisdagar och torsdagar. Skicka in formuläret ovan och tala om vad du är intresserad av så hör vi av oss.

Evenemangspoolen. Vi behöver också hjälp vid de olika evenemangen på Ekbacken. Det gäller i första hand Valborg, Nationaldagen, Midsommar och Kanalens dag. Då serverar vi kaffe, bröd, korv och säljer läsk och glass. Tycker du att det skulle vara trevligt att hjälpa till med diverse uppgifter under de dagarna? Skicka då in formuläret ovan så kontaktar vi dig.

klart.se

Stockholms alla hembygdsföreningar !

Klicka här!
Äldre nummer av
Milstolpen
Ladda ner foldern om Hagbystugorna, genom att klicka på bilden ovan!

Formulär för
intresseanmälan
funktionär ÖHF

Ekbackens historia är från början ett gravfält från järnåldern vid stranden av Åkerströmmen som var den nedre delen av Långhundraleden. De ekar som finns där idag är 2-300 år gamla, några är äldre. Ekar var "kungens träd" och reserverade för kungens behov av timmer till skeppsbygge. När man började bygga stora fartyg av stålplåt fick ekarna stå kvar.

Marken ägs av kommunen och disponeras av Hembygdsföreningen. Byggnaderna äga av föreningen. Förutom Vita Huset, som fungerar som hembygdsgård, finns ett båtsmanstorp (som är museum) samt två dragontorp, som är uthyrda för verksamhet som passar ihop med Henbygdsföreningens arbete.Vi äger också dansbanan. Programmen i Ekbacken planeras tillsamman med kommunens kulturförvaltning, som står som arrangör för många av arrangemangen.

Vita Huset var tidigare ett bostadshus vid Österåkers kyrka. När kyrkan inte behövde det längre fick ÖHF erbjudande om att överta det på villkor att det flyttades. Huset var rappat med vit kalkputs, som måste tas bort för rivning och flytt. Man upptäckte då att bottenvåningen var i uselt skick (rutten) så att den inte gick att flytta. Dagens hus är övervåningen och vinden. Vi har behållit namnet.

Kungaparets besök är 2010 var kommunens arrangemang, där ÖHF endast såg till att våra hus var öppna och flaggan hissad.

Båtsmansmuseet är ett autentiskt båtsmanstorp från Roslagen, som flyttats till Ekbacken i likhet med de övriga byggnaderna (utom dansbanan). Om du så önskar kan vi visa det. De indelta soldaterna i vår del av Uppland var antingen båtsmän till Flottan eller dragoner (beridet infanteri) till Armén.
Nu finns vi även på Facebook!!!
Kolla

GDPR – Behandling av personuppgifter
De nya striktare regler som gäller i den nya dataskyddsförordningen gör att vi under sommaren kommer att uppdatera vår integritetspolicy för att i nästa medlemsutskick (oktober 2018) distribuera den till alla våra medlemmar.ÅRSMÖTE
14 APRIL 2019
Österåkers hembygds- och fornminnesförening
Plats: Vita huset
14 april 2019 13:00

Ny hemsida under utveckling!

Kolla här!

Vad är dina åsikter?