Sommarnöje från 1600-talet
 
I dag är Stora Säby enbart sommarbostad. Den praktfulla herrgården I Åkersbergas norra utkant ägs av författarinnan Anna-Lena Wästberg, bosatt i Stockholm. Tillsammans med sin dåvarande man författaren Per Westberg förvärvade hon den gamla gården på 1960-talet och lät renovera den grundligt.
Säby betyder Byn vid sjön. Ägorna låg en gång i tiden, för flera hundra år sedan, vid det vattendrag som i dag krympt ihop till Åkers kanal. Stora Säby ligger lite avskilt, dolt från insyn. Bara ett fåtal har sett gården på nära håll. Men den har en rik historia. Här är den i korthet:
500 f.Kr. - 1100 e.Kr. Gravfält i omgivningarna visar att folk bodde vid Stora Säby redan under järnåldern. Skelett, kistspikar, krukskärvor och glaspärlor har påträffats.
1200-talet: De första dokumenten om Säby.
1600-talet: Ståthållaren på Stockholms slott Johan Apelroth och hans hustru Maria Johansdotter bygger den ursprungliga mangårdsbyggnaden, ett stort timrat hus.
1700-talet: Den förmögne köpmannen Lorentz Pauli från Stockholm bygger om Stora Säby till nuvarande utseende, en praktfull byggnad i rokoko-stil.
1800-talet: Stora Säby arrenderas av Lars Oscar Åkerhielm och efter honom Johan Albert Carlsson.
1900-talets början: Stora Säby har övertagits av "patron" Josef Roman på granngården Stora Stava. Albert Söderberg, grosshandlare i spannmålsbranschen, arrenderar Stora Säby. Josefs son Claes Roman gifter sig med grosshandlarens dotter Brita. De tar över Stora Säby.
1920-talet: Lantbrukare Martin Nilsson och hans fru Britta köper Stora Säby.
1950: Bröderna Erik och Ingvar Sjöström tar över gården. Erik blir efter några år ensam ägare.
1962: Mangårdsbyggnaden styckas av och säljs till författarparet Per och Anna-Lena Wästberg.
1969: Resten av Stora Säby, d.v.s. åkermarken och ekonomibyggnaderna, säljs till byggbolaget Siab. Erik Sjöströms söner Magnus och Gunnar Sjöström arrenderar åkermarken och köper senare tillbaka ekonomibyggnaderna.
1978: Stora Säbys gamla mangårdsbyggnad förklaras vara byggnadsminne.
1988: Delar av Stora Säbys åkermark blir golfbana.
2001: Byggföretaget NCC uppför en grupp villor i 1700-talsstil intill Stora Säby. Arkitekterna har inspirerats av den gamla gården. Stockholms läns hembygdsförbund tilldelar NCC årets pris "för värdefull nybyggnad".
OLLE LÖFGREN